W dzisiejszych czasach, kiedy bezpieczeństwo i monitorowanie pracy kierowców są kluczowymi elementami branży transportowej, wybór odpowiedniego czytnika kart kierowcy i tachografu staje się niezwykle istotny. W końcu każdy kierowca, który zawodowo wykonuje przewóz drogowy pojazdem lub zespołem pojazdów o masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony, jest zobowiązany do rejestrowania swojego czasu pracy i innych aktywności w czasie jej trwania. Tę istotną funkcję pełnią imienne karty kierowcy, które są obsługiwane przez czytnik kart, pełniący kluczową rolę w gromadzeniu, odczytywaniu i analizowaniu danych dotyczących czasu pracy kierowców oraz danych z tachografu.

W celu dokonania właściwego wyboru tego rodzaju sprzętu, należy wziąć pod uwagę kilka czynników. Przyjrzyjmy się zatem bliżej temu zagadnieniu, aby dowiedzieć się, jak wybrać najlepszy czytnik kart kierowcy i tachografu, który spełni nasze wymagania.

Do czego służy czytnik kart kierowcy i tachografu? 

Zanim podejmiemy końcową decyzję o wyborze konkretnego czytnika kart i tachografu, najpierw ważne jest zrozumienie podstawowych funkcji, jakie powinien spełniać takowy czytnik. Podstawowym zadaniem tego urządzenia jest odczyt danych z karty kierowcy oraz z pamięci tachografu, a następnie przetworzenie ich w czytelny dla użytkownika format. Czytnik powinien umożliwiać pobieranie danych z kart kierowcy, wyświetlanie podstawowych informacji, takich jak czas pracy i czas odpoczynku, a także pozwalać na pobieranie takich danych z tachografu, jak prędkość, przebieg, czas pracy i przerw. Ważne jest ponadto, aby czytnik miał funkcję archiwizacji danych, umożliwiając przechowywanie i eksportowanie zebranych informacji. Mimo że funkcji jest wiele, to tak naprawdę czytnik kart kierowcy nie jest skomplikowanym urządzeniem.

Jak dobrze wybrać czytnik kart kierowcy i tachografu? 

Jak już wiemy firmy transportowe, których działalność opiera się na przewozach towarów lub ludzi pojazdami czy też zespołami pojazdów o dopuszczalnej masie powyżej 3,5 tony są zobowiązane do wyposażenia swojej floty zarówno w tachografy, jak i czytniki kart kierowców. Dzięki temu przewoźnik ma pełną kontrolę nad swoją działalnością. Na co zatem należy zwracać szczególną uwagę, wybierając dobrej jakości urządzenie do rozliczania i analizowania pracy kierowców?

Kompatybilność i interoperacyjność czytników 

Pierwszym kluczowym czynnikiem, który warto wziąć pod uwagę przy wyborze czytnika kart kierowcy i tachografu, to kompatybilność i interoperacyjność. Upewnij się, że wybrany czytnik jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz standardami, takimi jak rozporządzenie Komisji (UE) nr 165/2014. Sprawdź również, czy czytnik jest kompatybilny z systemem Twojego tachografu. Mile widziana jest ponadto możliwość aktualizacji oprogramowania czytnika, tak by zapewnić jego zgodność z przyszłymi zmianami i aktualizacjami przepisów.

Łatwość obsługi i intuicyjny interfejs użytkownika 

Czytnik kart kierowcy i tachografu powinien być łatwy w obsłudze i posiadać intuicyjny interfejs użytkownika. Dobrze zaprojektowany interfejs pozwoli bowiem kierowcom na szybkie zapoznanie się z funkcjami urządzenia i sprawne korzystanie z niego. Wybierając czytnik, zwracajmy uwagę na czytelność wyświetlacza, przejrzystość menu oraz dostępność funkcji nawigacyjnych. Upewnijmy się również, czy czytnik jest ergonomiczny i wygodny w użytkowaniu, aby ułatwić pracę kierowcom.

Możliwości komunikacji i integracji z innymi systemami 

Kolejnym ważnym aspektem jest sprawdzenie możliwości komunikacji i integracji czytnika z innymi systemami. Czytnik kart i tachografu powinien umożliwiać łatwą wymianę danych z komputerem lub innymi urządzeniami za pomocą interfejsów takich jak USB, Bluetooth czy Wi-Fi. Dzięki temu będziemy mogli szybko i skutecznie zarządzać danymi kierowców oraz tachografu, a także współpracować z innymi systemami, takimi jak oprogramowanie do analizy danych czy systemy zarządzania flotą.

Pojemność urządzenia

Jednym z ważniejszych czynników, o którym absolutnie nie możemy zapomnieć, jest pojemność czytnika kart kierowcy i tachografu. Nowoczesne urządzenia mają co prawda już rozbudowaną pamięć, która jest w stanie pomieścić nawet kilkanaście-kilkadziesiąt tysięcy odczytów, ale w przypadku starszych modeli bywało różnie. Jest to szczególnie ważna cecha sprzętu w przypadku, gdy posiadamy dużą flotę pojazdów i zatrudniamy wielu kierowców.

Wytrzymałość i odporność na warunki pracy 

Biorąc pod uwagę, że czytnik kart kierowcy i tachografu jest używany w trudnych warunkach, takich jak kabina kierowcy czy środowisko zewnętrzne, ważne jest, aby urządzenie było wytrzymałe i odporne na czynniki zewnętrzne. Sprawdźmy zatem, czy czytnik jest wykonany z solidnych materiałów, które zapewnią mu trwałość w codziennym użytkowaniu. Takie urządzenie powinno być również odporne na wstrząsy, drgania, pył i wilgoć, aby utrzymać niezawodność działania w różnych warunkach.

Wsparcie techniczne i serwis 

Ostatnim, ale nie mniej ważnym aspektem przy wyborze urządzenia jest dostępność wsparcia technicznego i serwisowego. Wybierając czytnik kart kierowcy i tachografu, upewnijmy się, że producent oferuje odpowiednie wsparcie techniczne oraz łatwy dostęp do serwisu. Sprawdźmy ponadto, czy producent zapewnia aktualizację oprogramowania i czy jest dostępny kontakt telefoniczny lub e-mailowy w razie jakichkolwiek pytań lub problemów.

VDO Card Reader – czy to idealne urządzenie do odczytu kart kierowcy i tachografu? 

Wybierając czytnik kart kierowcy i tachografu na pewno napotkamy na wiele przeróżnych urządzeń. Niestety w wielu przypadkach znajdziemy jakieś wady, które uniemożliwią nam wybór konkretnego sprzętu. Doskonałą alternatywą może okazać się jednak VDO Card Reader, czyli urządzenie, które w bardzo szybki i prosty sposób uzyskuje dostęp do danych z kart kierowcy, a następnie przesyła je do programu archiwizującego. Sprzęt bez dwóch zdań sprawdzi się zarówno w małej, jak i dużej flocie pojazdów. Nie ma także znaczenia, z jakiego oprogramowania do archiwizacji korzysta dana firma.

To jednak nie wszystko. W przypadku VDO Card Reader nie ma ograniczeń dotyczących wielkości danych. Ten kompaktowy czytnik kart z łatwością pobiera i uwierzytelnia wszystkie dostępne na rynku karty kierowcy. Ponadto jest bardzo prosty w obsłudze za sprawą kabla USB. Umożliwia w końcu sprawdzenia ważności prawa jazdy, jeśli jest wyposażone w RFID chip.

Czy czytnik kart kierowcy i tachografu zawsze jest obowiązkowy? 

Jeśli posiadamy firmę transportową lub prywatnie wykonujemy transport towarów czy też ludzi, pojazdami przekraczającymi masę całkowitą 3,5 tony, to zgodnie z przepisami prawa mamy konieczność posiadania tachografu oraz czytnika karty kierowcy. Jak wynika z art. 10 ust. 5 lit. A rozporządzenia (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. mamy obowiązek raz na 28 dni odczytywać dane z karty kierowcy, a także raz na 90 dni dane z tachografu. W tym celu z urządzenia, czyli z czytnika kart należy pobrać dane i zapisać je na komputerze lub innym nośniku umożliwiającym następnie odczyt danych. Informacje powinny być ponadto przechowywane minimum rok, na co najmniej dwóch różnych czytnikach pamięci.

Kiedy mamy obowiązek natychmiastowego pobrania danych z tachografu? 

Niestety czasami dochodzi do sytuacji, gdy konieczny jest natychmiastowy odczyt z cyfrowego tachografu. Kiedy do takiej sytuacji może dojść? Chociażby w przypadku, gdy:

  • wycofujemy pojazd z tachografem z użytkowania,
  • stwierdzono nieprawidłowości w działaniu tachografu lub został on uszkodzony, ale mimo to nadal umożliwia sczytywanie danych,
  • przekazujemy pojazd innemu podmiotowi – niezależnie na jak długi okres to robimy.

Ponadto dane z tachografu muszą być pobrane zawsze w terminach wyznaczonych przez odpowiednie podmioty i organy administracji publicznej.

Co stanie się z kolei w przypadku, gdy owe dane nie zostaną sczytane w podanych powyżej sytuacjach lub też raz na 28 dni? Wówczas Krajowa Inspekcja Transportu Drogowego może ukarać nas mandatem. Wynosi on 500 zł za każdego kierowcę, który nie ma pobranych danych z karty lub tachografu. W przypadku dużej floty kary mogą więc sięgnąć nawet kilku - kilkunastu tysięcy!