Tachograf cyfrowy to niewielkie urządzenie o wielkim znaczeniu w dzisiejszym świecie transportu, szczególnie że prawo transportowe charakteryzuje się dużą liczbą wymagań, mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa na drodze oraz poprawę jakości usług świadczonych przez firmy transportowe. Tachograf cyfrowy drugiej generacji od VDO, spełnia wszystkie te wymagania.

Doskonałym tego przykładem jest, chociażby rejestrowanie czasu pracy kierowców przez tachografy. Odgrywa to kluczową rolę w monitorowaniu czasu pracy kierowców oraz zapewnianiu zgodności z przepisami dotyczącymi czasu jazdy, jak i odpoczynku. Jednym z kluczowych procesów związanych z tachografami jest ich prawidłowa kalibracja. Wartościowe informacje i wskazówki w tym obszarze pomogą lepiej zrozumieć, czym jest kalibracja tachografu cyfrowego i dlaczego jest tak istotna dla branży transportowej.

Zanim o kalibracji…

Zanim przejdziemy do tematu kalibracji, warto przypomnieć, że tachograf cyfrowy jest urządzeniem rejestrującym funkcjonowanie pojazdu, które stanowi nieodzowny element wyposażenia samochodów ciężarowych, spełniający rolę precyzyjnego monitora czasu jazdy, odpoczynku, prędkości oraz przebytego dystansu. Więcej o tachografach cyfrowych dowiesz się z naszego artykułu. Aby jednak wszystkie dane były w pełni spójne i wiarygodne, musi on współpracować w tandemie z kartą kierowcy przypisaną do konkretnego operatora pojazdu. To dzięki takiemu połączeniu rejestruje on nie tylko okresy aktywności kierowcy, ale także przechowuje inne istotne informacje na okres 365 dni.

Kalibracja tachografu - podstawy

Kalibracja tachografu cyfrowego to proces dostosowania urządzenia do norm i standardów pomiarowych. W praktyce oznacza to, że tachograf musi mieć dokładnie ustawione wskaźniki czasu, prędkości i inne niemniej istotne parametry. W ten sposób dopiero gwarantuje precyzyjne rejestrowanie danych dotyczących czasu jazdy, odpoczynku i innych aktywności kierowcy.

Dlaczego kalibracja jest tak istotna?

Wielu przewoźników i kierowców może zadać sobie pytanie: dlaczego kalibracja jest tak ważna? Odpowiedź jest prosta: dokładność i zgodność. Tachograf musi działać z niezawodną dokładnością, aby dane były wiarygodne i odzwierciedlały rzeczywistość.

Prawidłowa kalibracja tachografu jest kluczowa, w celu zapewnienia prawidłowej rejestracji i wyświetlania wymaganych danych, zgodnych z przepisami. W przypadku braku lub niewłaściwej kalibracji, tachograf może dostarczać nieprawidłowe informacje, co prowadzi do błędnej analizy czasu pracy kierowców i potencjalnego naruszania przepisów. Kalibracja tachografu ma także istotne znaczenie z punktu widzenia spełnienia wymogów prawa, jak i dla zapewnienia bezpieczeństwa i rzetelności zgromadzonych danych.

Wymóg kalibracji tachografu wynika z przepisów zawartych w ustawie o transporcie drogowym. Załącznik nr 1 do tej ustawy zawiera szczegółowy wykaz wielu naruszeń wraz z przypisanymi im wagami i numerami grup, a także określa wysokość kar. W tymże wykazie znajdują się grzywny za nieprawidłowości związane z czasem pracy kierowcy, brakiem odpowiednich dokumentów czy zezwoleń. Wśród tych sankcji znajdują się również kary za brak właściwej kalibracji tachografu.

Prawne i finansowe konsekwencje zaniedbania kalibracji

Zaniedbanie kalibracji tachografu cyfrowego może prowadzić do poważnych konsekwencji. Kontrole drogowe mogą wykryć nieprawidłowości w działaniu tachografu, co skutkuje mandatami lub nawet zakazem jazdy. Ponadto, może to negatywnie wpłynąć na procesy logistyczne, renomę firmy i wiarygodność kierowców.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, prowadzenie pojazdu wyposażonego w tachograf, który nie przeszedł weryfikacji lub inspekcji w warsztacie posiadającym odpowiednie zezwolenie, jest zagrożone grzywną w wysokości 1000 złotych. To naruszenie jest uznawane za bardzo poważne i może prowadzić do negatywnych konsekwencji zarówno dla kierowcy, jak i dla firmy transportowej.

Kiedy należy wykonać kalibrację tachografu?

W przypadku nowych urządzeń istotnym krokiem jest legalizacja tachografu, którą należy przeprowadzić w ciągu 14 dni od daty rejestracji pojazdu. Nie ma znaczenia, czy pojazd jest nowy, czy używany – kluczowe jest, aby doświadczony specjalista dokładnie dostosował urządzenie, by wszystkie dane w nim zawarte były aktualne i dokładne. Następne kalibracje tachografu cyfrowego powinny odbywać się zgodnie z regulacjami co dwa lata, co jest równoznaczne z utratą mocy legalizacyjnej. Warto zwrócić uwagę na tabliczkę instalacyjną, umieszczoną na ramie drzwi pojazdu, przy słupku B, przy drzwiach kierowcy lub przy samym tachografie – zawiera ona informacje o terminie ważności legalizacji tachografu.

Rekalibracja tachografu jest także konieczna w przypadku nietypowych sytuacji, nawet jeśli dwuletni okres nie minął. Najczęściej takie sytuacje obejmują uszkodzenia tachografu, naruszenie plomb zabezpieczających, nieprawidłowe działanie urządzenia (np. błędne wskazania godziny), wymianę opon na osi napędowej lub zmianę numeru rejestracyjnego pojazdu.

Jak wygląda proces kalibracji?

Proces kalibracji tachografu cyfrowego polega na potwierdzeniu lub zaktualizowaniu parametrów pojazdu przechowywanych w pamięci urządzenia. Zwykle obejmuje ona kilka kluczowych kroków. Pierwszym krokiem jest podłączenie urządzenia do specjalnego komputera, który umożliwia dostęp do ustawień i konfiguracji. Następnie przeprowadzane są testy wydajności i dokładności. Jeśli wykryte zostaną odchylenia, urządzenie jest dostosowywane za pomocą odpowiednich procedur. Ponadto podczas pierwszej kalibracji zatwierdza się następujące dane:

  • numer rejestracyjny pojazdu,
  • unikatowy numer VIN,
  • numer VRN,
  • kod rejestrującego państwa,
  • rozmiar opon,
  • ustawienia ograniczenia prędkości,
  • aktualny czas UTC,
  • przebieg skopiowany z licznika kilometrów.

Jaki jest koszt kalibracji?

Chociaż kalibracja tachografu generuje pewne koszty, korzyści przewyższają te wydatki. Koszty związane z zaniedbaniem kalibracji mogą być bowiem znacznie wyższe - od mandatów po utratę reputacji firmy. Właściwie skalibrowany tachograf gwarantuje więc rzetelność danych, zgodność z przepisami i bezpieczeństwo kierowcy.

Branża transportowa jest dynamiczna, a regulacje mogą się zmieniać. Dlatego ważne jest, aby przewoźnicy i kierowcy byli na bieżąco z obowiązującymi przepisami dotyczącymi kalibracji tachografu w roku 2023. Poniżej przedstawiamy ogólne informacje dotyczące kosztów kalibracji tachografów w Polsce, które jednak mogą się lekko różnić w zależności od rodzaju urządzenia i regionu, w którym wykonujemy usługę:

  • Tachografy analogowe oraz cyfrowe wyprodukowane do 2019 roku: Zazwyczaj koszty kalibracji oscylują w przedziale od 300 do 500 złotych.
  • Inteligentne tachografy generacji I: W przypadku właścicieli pojazdów wyposażonych w inteligentne tachografy generacji I , można spodziewać się nieco wyższych kosztów kalibracji. Zazwyczaj ceny wahają się między 500 a 650 zł. Podobnie, jak w przypadku tachografów analogowych, warto skonsultować się jednak z różnymi serwisami tachografów i zbadać ceny w swoim regionie, aby znaleźć najkorzystniejszą ofertę - obszerną mapę całej Polski, gdzie w wygodny sposób wyszukamy najbliższy punkt serwisowy, znajdziemy TUTAJ.

Jak usprawnić pracę tachografu i firmy transportowej?

Mimo że tachografy cyfrowe już same w sobie znacznie ułatwiają i usprawniają pracę firm transportowych, to jednak możliwe jest zastosowanie jeszcze bardziej inteligentnych rozwiązań.

Jednym z nich jest DTCO 4.1. Co zatem takiego ma w sobie rozwinięcie tego już i tak inteligentnego urządzenia? Przede wszystkim najnowsza technologia tachografów z serii 4.1 spełnia wszelkie wymagania rozporządzenia UE 165/2014, które obowiązują od 15.06.2019 roku. Urządzenie wykryje oraz zapisze wszelkie przekroczenia granicy przez pojazd, zarejestruje pozycję, jak i czas podczas załadunku i rozładunku, dzięki czemu będziemy w stanie zapisywać takie informacje wraz z danymi kierowcy i pojazdu. Nowa wersja tachografu to również jeszcze lepsze zabezpieczenie danych dla efektywniejszego monitorowania ruchu oraz handlu. Jeśli są Państwo zainteresowani tym innowacyjnym rozwiązaniem, to zachęcamy do kontaktu z VDO Polska.