×

Bezpieczna kontrola przed wyjazdem w aplikacji

ZA POŚREDNICTWEM APLIKACJI PRZEZ KONTROLĘ PRZED WYJAZDEM

ZA POŚREDNICTWEM APLIKACJI PRZEZ KONTROLĘ PRZED WYJAZDEM

Zapewnij swojej flocie i klientom zgodną z przepisami kontrolę pojazdów – dzięki całkowicie cyfrowemu rozwiązaniu firmy Continental. Continental Verified Inspection (CVI) działa z tak zwanymi „znacznikami zasobów i strefy” – są to małe nadajniki mocowane w sprawdzanych obszarach pojazdów. Personel specjalistyczny skanuje znaczniki, automatycznie otrzymuje prawidłowe protokoły kontroli i zostaje krok po kroku prowadzony przez kontrolę przed wyjazdem. Aplikacja przesyła następne dane automatycznie wraz z możliwymi usterkami do centralnego portalu internetowego. Dzięki temu menedżerowie floty i warsztaty mogą je ocenić i uwzględnić podczas następnej kontroli rutynowej. 

×

Aby mieć możliwość kontrolowania różnych pojazdów i obszarów pojazdu, w odpowiednich miejscach umieszczane są tak zwane „znaczniki zasobu i strefy”. W momencie skanowania znaczniki komunikują się przez NFC (Near Field Communication) z aplikacją.

W zależności od pojazdu, branży i transportu konieczne jest sprawdzenie różnych obszarów i komponentów pojazdu. Partner Continental indywidualnie uzgadnia z Państwem, co jest konieczne i zasadne.

Personel specjalistyczny działa zgodnie z wyznaczonym planem kontroli i harmonogramem, aby każdy sprawdzany obszar przeszedł odpowiedni przegląd. Wszelkie uszkodzenia można dokumentować za pomocą funkcji zdjęć. Menedżerowie floty dzięki znacznikowi czasu mogą w każdej chwili obserwować, kiedy przeprowadzono jakie kontrole pojazdu oraz ile czasu zajęło to personelowi. W ruchu pasażerskim można ponadto sprawdzić, czy w pojeździe są jeszcze pasażerowie lub przedmioty.

Wszystkie uszkodzenia są przydzielane do kategorii „małe” lub „duże”. W ten sposób menedżerowie floty mogą ustalać priorytety wizyt w warsztacie i nie tracą niepotrzebnie czasu. Aplikacja wskazuje ponadto, kiedy ponownie będzie można korzystać z pojazdu.

System działa również bez umieszczonych znaczników. W takim przypadku personel specjalistyczny wprowadza do aplikacji sprawdzone obszary pojazdu. Nowe przyczepy lub obce kontenery, które nie mają być wyposażane w znaczniki, można bez problemu wprowadzić do aplikacji i później usunąć.

Oprogramowanie działa na wszystkich powszechnie stosowanych smartfonach z systemem Android lub iOS.

Dane CVI mogą być wykorzystywane w innych narzędziach IT. Zaliczają się do tego np. stwierdzone uszkodzenia oraz kontroler, czas trwania kontroli, sprawdzane obszary, status naprawy itd.

Zalecane do tego produkty

Tachograph Management

Tachograph Management

Tachograph Driver App

Tachograph Driver App